S P R I N G T I D E  was een groep zangers: tien mannen begeleid door een gitarist, een violiste en een accordeoniste die soms meezong.
Ze werden geïnspireerd door Ierse muziek en onze Europese Keltische geschiedenis, maar ook andere muziek die hen raakte stond op het repertoire.
De liederen, die variëren van uitbundig tot melancholisch, in prachtige bewerkingen van muzikaal leider Annette de Haas, klonken aanstekelijk en hartverwarmend.

Het laatste programma was Mairi’s Wedding: Zie Komende optredens. Helaas moesten wij onze concerten van 22 maart en 5 april a.s. annuleren wegens de maatregelen in verband met het coronavirus. Er zijn geen nieuwe concerten gepland.

Zij vonden elkaar in 2002 tijdens een buurtfeest op de Springweg, in Utrecht: vandaar de naam.

Zie ook Wat we zongen.

Medio 2020 besloot een groot aantal zangers te stoppen met Springtide. Idem twee muzikanten. Overgebleven zangers en de muzikaal leider beraden zich op een mogelijke doorstart.