Veelgestelde vragen

We hopen op veel aanmeldingen voor het nieuwe Theaterkoor Tour Badoer, maar uiteindelijk willen we met een groep van max. 15 personen werken aan het project ‘Er is genoeg voor iedereen’. Als je graag je zangtalent verder wilt ontwikkelen, evenals je podiumdurf, dan biedt Tour Badoer je kansen. De introductiesessies zijn bedoeld om een mooie ‘troupe’ samen te stellen met een evenwichtige opbouw in m/v-stemsoorten, talenten en karakters. Je krijgt vocale en theatrale training en mag solo en/of met anderen je kunsten vertonen. Ook voor de groepsvorming is deelname onmisbaar.
Planning

Natuurlijk, doen! Maar we zijn vooral benieuwd naar mobiele folky instrumenten zoals accordeon, blokfluit, bouzouki, contrabas, dwarsfluit, gitaar, klarinet, koperblaasinstrument, mondharmonica, percussie, spoons, thinwhistle, trekzak of viool.
Een rijke bron voor het repertoire is vurige ritmische volksmuziek uit de Lage Landen, Ierland, Italië, Spanje en Frankrijk. Speciale aandacht krijgen Utrechtse opmerkelijke verhalen, personen en drama's, van toen én nu, in eigentijdse tekstbewerkingen. Als nieuw theaterkoor willen we werken met een eigen invulling van internationaal bekende melodieën, graag met een Utrechts sausje, waarvoor we ook meer onderzoek gaan doen. En we zijn benieuwd naar jouw inbreng!
Donderdagavond wordt de vaste wekelijkse repetitieavond, van 19.15 – 22.15 uur. In de periode van 28 augustus tot aan kerst 2021. Verder moet je het echt leuk vinden om thuis verder te oefenen aan muziek en choreografie. We hebben slechts drie maanden om een mooie korte voorstelling neer te zetten. Bij optredens hebben we geen noten of notities bij de hand, doen alles uit het hoofd. En het zou super zijn als je soms ook inhoudelijk wat wilt uitzoeken, je netwerk benaderen of praktische hand- en spandiensten uitvoeren.
De optredens zullen plaatsvinden vooral in de stad Utrecht, vanaf half november 2021. Al vastgelegd is: zaterdag 11 december, in de middag met uitloop naar de avond. In principe: op een weekenddag, tijdens een koopavond, op een feestdag als er veel kijkers op de been zijn. We mikken op een divers publiek, van voorbijgangers, buren, jonge mensen, ouderen, joggers, zakenlieden, minder mobielen, toeristen, in het donker, voor appartementsbewoners met een binnentuin... Er lopen contacten voor andere optredens. We gaan zowel optreden op straten en pleinen, als in binnenruimtes. En op aanvraag ook buiten Utrecht.
Deelname aan de Introductie (3 donderdagen of zaterdagen) kost € 36,-. Vooraf kun je die overmaken op rekening NL82 TRIO 0390 1781 52 ten name van Stichting Springtide, met als mededeling 'Deelname Introductieprogramma Tourbadoer' en je naam. In de bevestiging van je aanmelding staat deze uitleg ook te lezen. Na de workshops volgen de repetities voor degenen die doorgaan. Deelname aan de 14 repetities kost € 140,-. We vragen je om dit bedrag over te maken op diezelfde rekening, voordat de eerste repetitie begint, met de mededeling 'Deelname repetities Tourbadoer' en je naam.
Annette de Haas is de artistiek leider en Jos Schuurman en Frans Smolders zijn bestuursleden van de Stichting Springtide (en ex-zangers van mannenzanggroep Springtide).

Stichting Springtide uit Utrecht richt zich op het bevorderen van amateur-podiumkunst in het algemeen en van theatraal-muzikale activiteiten in het bijzonder, door het organiseren van repetities en optredens, het maken, arrangeren en bewerken van traditionele en actuele volksmuziek, het onderzoeken van authentieke bronnen, beeld- en geluidsmateriaal, het geven van cursussen, workshops en presentaties.

Zestien jaar lang was de legendarische mannenzanggroep Springtide de hoofdactiviteit van de stichting (zie foto).
De zanggroep heeft zichzelf in 2020 opgeheven, in de loop van de coronacrisis, middenin een mooie theatertour met Iers-Keltisch repertoire.

Twee zangers hebben het initiatief genomen om samen met de artistiek leider verder te gaan met folky projecten voor mannen en vrouwen.